Auto Europe

 • DANMARK
 • Kontakt vores udlejningsspecialister

  PROGRAM FOR REFUNDERING VED SEN AFBESTILLING

  Biludlejning verden over
  Alamo Rental Car
  Avis Car Rental
  Budget Rental Car
  Dollar Car Rental
  Europcar
  Hertz
  National Car Rental
  Sixt Rent a Car
  Biludlejning verden over

  Vær dækket under Covid-19 pandemien

  I krisetider er det rart at vide at man er beskyttet mod alle eventualiteter. Vores program for refundering ved sen afbestilling, som inkluderer covid-19 dæknning, beskytter dig hvis der indtræffer noget uventet. Du kan afbestille uden omkostninger op til 48 timer før afhentning, men med dette afbestilligsprogram er du også dækket i de sidste 48 timer før afhentning, når du ansøger om erstatning inden 30 dage. Med strejker, ekstremt vejr og nu også koronavirus-relaterede rejseforbud og begrænsninger som påvirker folks rejseplaner uden at de kan kontrollere det, har Auto Europe taget et ekstra skridt for at du kan blive fuldt dækket, uanset hvad der sker. Så hvis du ønsker ekstra ro i sindet, kan du vælge vores program for refundering ved sen afbestilling næste gang du reserverer en udlejningsbil, for at fuldt ud beskyttet mod uforudsete omstændigheder.

  Tilføj sen afbestilling dækning til min billeje reservation

  Det kunne ikke være lettere at tilvælge vores program for refundering ved sen afbestilling (inklusiv Covid-19 dækning) til din reservation. Det eneste du behøver gøre er at tilføje dækningen med et klik under online-bookingprocessen. Alternativt kan du ringe og bede en af vores udlejningsspecialister om at tilføje det, på +45 78 75 53 06. Bemærk at dette produkt kun kan tilføjes til reservationer lavet mere end 48 timer før afhentningstidspunktet, og kun på billeje med en maksimal varighed på 21 dage, til en samlet værdi på maksimalt 3000€. Læs nedenstående for uddybende information om dette spændende nye produkt, og slap af med Auto Europe på din næste rejse.

  Auto Europe program for refundering ved sen afbestilling regler og vilkår
  Program for refundering ved sen afbestilling T&C

  Alle reservationer af udlejningskøretøjer foretaget via Auto Europe kan annulleres af enhver grund op til 48 timer før det tidspunkt og den dato, hvor reservationen skal begynde. Du kan administrere din Auto Europe booking her.

  Hvis du vil gøre krav på en tilbagebetaling under program for refundering af sen afbestilling, bedes du kontakte Auto Europe gennem telefonnummeret og/eller emailadressen på din booking bekræftelse. Du bør kontakte Auto Europe så hurtigt som muligt efter at begivenheden som giver ret til erstatningen indtræffer.

  Hvad dækkes

  Programmet for refundering af sen afbestilling dækker:

  • Fuld refundering af de første 21 dage af enhver billeje, op til det samlede indbetalte beløb som fremgår af din booking bekræftelse, hvis du behøver at aflyse din reservation indenfor 48 timer inden afhentningstidspunktet; eller
  • Tilbagebetaler en pro rata del af din daglige billeje for de første 21 dage af enhver reservation Hvis du må returnere din lejebil tidligere end planlagt;

  som konsekvens af noget af følgende:

  1.1 Rejseforsinkelse eller forsenet ankomst af grunde udenfor lejerens kontrol, som udelukkende og direkte forhindrer lejer I at afhente udlejningskøretøjet.

  1.2 Lejers manglende evne på grund af ulykke, legemsbeskadigelse eller sygdom, herunder hvis lejer er blevet diagnosticeret med Covid-19 eller dens følgesygdomme.

  1.3 Regeringspålagt rejseforbud eller karantæne pålagt lejer efter at lejer har købt dette refunderingsprogram;

  1.4 Lejers død, eller dødsfald I nærmeste familie.

  1.5 Et uundgåeligt krav om at lejer skal forblive I sit hjem på grund ulykkestilfælde, legensbeskadigelse eller sygdom hos en person der er afhængig af lejer.

  1.6 Strejker, optøjer, civil opstand, undtagelsestilstand, eller terrorisme.

  1.7 Ugunstigt vejr, inklusiv sne, tåge, frost, storm.

  1.8 Vulkansk aske begivenhed.

  1.9 Et uundgåeligt krav for lejer om at være ved deres hjem eller arbejdssted på grund af alvorlige skader forårsaget af brand, fly, eksplosion, stormvejr, jordskælv, faldende træer, ondsindede personer eller tyveri.

  1.10 Begrænset adgang til udlejningsstedet på grund af oversvømmelse, brand, eksplosion, eller gennem en konstitueret myndigheds handling for at beskytte almenhedens sundhed eller sikkerhed.

  Hvad dækkes ikke

  Dette refunderings program reagerer ikke på ansøgninger som direkte eller indirekte kommer af, bidrages til af, eller som følge af:

  2.1 At lejer ikke ønsker at rejse.

  2.2 Lejerens manglende opmærksomhed, omhu eller forsigtige adfærd, inklusiv at lejer ikke har et gyldigt kreditkort I navnet på hovedføreren, som indgår kontrakt med udlejningsfirmaet, eller tilstrækkelig dækning for udgifter og depositum for at modtage lejebilen.

  2.3 Manglende evne til at opnå eller opretholde et visum til landet som udlejningstedet er i.

  2.4 Lejeren undlader at oplyse sig om eller overholde kravene I enhver lov, bekendtgørelse, domstol eller regulerende organisation uanset jurisdiktion.

  2.5 Enhver medicinsk tilstand eller omstændigheder som lejeren kender til, og som kunne forventes at resultere I en annullering af din reservation eller tvungen returnering af din lejebil.

  2.6 Bedrageri, urigtige oplysninger eller fortielse gjort af lejer.

  2.7 Enhver afskedigelse forårsaget af forsømmelse, frivillig afskedigelse eller fratræden fra lejeren, eller hvis lejeren vidste om afskedigelsen på tidspunket hvor lejebilen reserveredes.

  2.8 Fejlende økonomi eller økonomisk misligholdelse fra nogen.

  2.9 Variation I valutakurs, rente eller valutaers stabilitet.

  2.10 Lejers manglende konsultering af behørigt kvalificeret læge, eller manglende overholdelse af den medicinske rådgivning ved legemsbeskadigelse eller sygdom, som resulterer helt eller delvist i ansøgning om refundering under dette program.

  2.11 Graviditet eller fødsel, medmindre en kvalificeret læge bekræfter at ansøgningen gøres på baggrund af komplikationer ved graviditeten.

  2.12 Beslaglæggelse eller destruktion I henhold til karantæne- eller toldbestemmelser, konfiskering, nationalisering, rekvisition, ødelæggelse af- eller skade på materiel ejendom, som sker under ordre fra en regering eller lokal myndighed.

  2.13 Håndtering af smuglergods eller ulovlig handel og transport.

  2.14 Ethvert lejet køretøj lejet I, eller kørt til, et land eller region hvor regeringen har udstedt advarsler imod at rejse til.

  2.15 Ethvert udlejningskøretøj i Afghanistan, Den Centralafrikanske Republik, Tjetjenien, Den Demokratiske Republik Congo, Iran, Irak, Vestbredden, Gaza og de besatte områder i Israel, Libyen, Nigeria, Nordkorea, Somalien, Syd Sudan, Sudan, Syrien, eller Yemen.

  2.16 Lejerens død, legemsbeskadigelse eller sygdom forårsaget direkte, indirekte, eller som følge af: selvmord eller forsætlig selvskade eller kriminel handling begået af lejer.

  2.17 Faktisk eller truet krig, og faktisk eller truet ondsindet brug af patogene eller giftige biologiske eller kemiske materialer.

  2.18 Tab eller skade forårsaget helt eller delvist af ioniserende stråling eller kontaminering med radioaktivitet fra ethvert nukleart brændstof eller fra nukleart affald fra forbrændingen af nukleart brændstof, den radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved enhver eksplosiv nuklear sammensætning eller nukleart komponent heraf, nuklear reaktion, stråling eller radioaktiv forurening.

  2.19 Tab uden for dette programs kontraktmæssige ansvar.

  Definitioner

  3.1 Ulykke betyder en pludselig, uventet og utilsigtet specific hændelse, som opstår på et identificerbart tid og sted.

  3.2 Ugunstigt vejr betyder ekstreme vejrforhold som en regering eller lokale myndighedere anser som en alvorlig trussel mod sikkerheden i området omkring udlejningsstedet, eller som forhindrer lejer i at rejse til udlejningsstedet i lejeperioden.

  3.3 Udpegede repræsentant betyder JM Marketing Limited, 34 Lime Street, London EC3M 7AT.

  3.4 Legemsbeskadigelse betyder en identificerbar fysisk skade, inklusiv sygdom foranlediget af sådan skade, som er årsaget af en ulykke som er sket efter reservationen er købt.

  3.5 Person der er afhængig af lejer betyder en person eller personer, som bor sammen med lejer, og er afhængig af dennes støtte.

  3.6 Tvungen returnering betyder lejerens behov for at returnere lejebilen inden lejens udløb direkte som følge af en årsag, der er anført I afsnit 1.1-1.10, begge inklusive.

  3.7 Nærmeste familie betyder modern, faderen, broderen, søsteren, børn, ægtefælle, registrerede partner eller sambo (og deres børn), bedsteforældre, juridiske værger, plejeforældre.

  3.8 Karantæne betyder et krav om at isolere sig ved ankomst til- eller tilbagevenden fra - udlejningsstedet i en periode på mindst 72 timer.

  3.9 Lejens start betyder den dato og tidspunkt som fremgår af din Auto Europe leje voucher som påbegyndelse af lejeperioden.

  3.10 Lejens afslutning betyder den dato og tidspunkt som fremgår af din Auto Europe leje voucher som afslutningen på lejeperioden.

  3.11 Lejeomkostninger betyder det fulde beløb der er betalt for lejen af køretøjet, som beskrevet på din Auto Europe leje voucher.

  3.12 Udlejningsstedet betyder stedet hvor lejeren skal afhente lejebilen, som beskrevet på din Auto Europe leje voucher.

  3.13 Lejeperioden betyder tidsrummet mellem lejens start og lejens afslutning, som beskrevet på din Auto Europe leje voucher.

  3.14 Lejebilen betyder det reserverede køretøj, som beskrevet på din Auto Europe leje voucher.

  3.15 Lejer betyder personen som fremgår på din Auto Europe leje voucher.

  3.16 Begrænset adgang betyder lejers manglende evne til at få adgang til udlejningsstedet på grund af forhold der er opstået tidligst 48 timer inden lejens start, og er udenfor lejers kontrol.

  3.17 Sygdom betyder en sygdom der svækker lejeren så meget, at dennes sikre bevægelse og evne til at rejse til udlejningsstedet forhindres.

  3.18 Strejker betyder nægtelse af arbejde organiseret af et organ af ansatte (fagforbund) som en form a protest.

  3.19 Terrorisme betyder en ulovlig handling, herunder men ikke begrænset til, brug af mag teller vold og/eller trussel herom af en person eller personer der handler individuelt eller på vegne af, eller I forbindelse med, organisation (er) eller regering (er) dedikeret til politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål, herunder intentioner om at påvirke regering (er) eller at indgyde frygt i befolkningen eller dele deraf.

  3.20 Rejseforbud betyder en begrænsning af rejsen til eller fra lejeplaceringen.

  3.21 Rejseforsinkelse og forsenet ankomst betyder at af en årsag udenfor lejerens kontrol, som udelukkende og direkte forhindrer dennes sikre transit eller forårsager sen ankomst til udlejningsstedet således at lejer ikke er i stand til at afhente lejebilen på det angivne udlejningssted og tidspunkt.

  3.22 Visum betyder en påtegning på et pas, der angiver at indehaveren har tilladelse til at indrejse, forlade og opholde sig i et bestemt tidspunkt i et land.

  3.23 Vulkansk aske begivenhed betyder at et vulkanudbrud resulterer I en askesky I atmosfæren, som forstyrrer rejser.

  3.24 Krig betyder en invasion eller handling af udenlandske fjender, fjendtligheder (uanset om der er erklæret krig eller ikke), borgerkrig, revolution, oprør, militær eller ulovligt tilegnet magt, konfiskering, nationalisering, rekvisition eller ødelæggelse af- eller skade på ejendom under ordre fra en regering eller lokal myndighed.

  Generelle betingelser

  Ethvert bedrageri, fejlinformation, fortielse, eller uagtsomt erklæring I informationen givet ved anmodning om tilbagebetaling gør ansøgningen ugyldig.

  4.1 4.1 Lejeren skal til enhver tid tage rimelig omhu og alle forholdsregler for at undgå en situation som kan føre til en ansøgning om refundering under Auto Europe’s program for refundering ved sen afbestilling.

  4.2 4.2 Enhver refunderet betaling som forfalder I henhold til regler og vilkår for dette program for refundering kan udbetales til tredjepart (er) efter lejerens instruktioner. Betaling af sådanne refunderinger skal være en tilstrækkelig og fuldstændig opfyldelse af alle forpligtelser over for lejer I forbindelse med ovennævnte ansøgning.

  4.3 4.3 Auto Europe’s program for refundering ved sen afbestilling skal styres og fortolkes I overensstemmelse med Englands love, hvis domstole har eksklusiv jurisdiktion.

  4.4 4.4 Du skal underrette Auto Europe senest 30 dage efter hændelsen eller begivenheden som fører til en anmodning om refundering under dette program for refundering ved sen afbestilling. Overholdes dette ikke kan det gøre denne aftale ugyldig.

  Hvordan ansøger jeg om refundering?

  5.1 Lejeren skal underrette Auto Europe så hurtigt som muligt efter en hændelse som fører til en ansøgning om refundering under dette program for refundering. Under alle omstændigheder skal lejeren kontakte Auto Europe senest syv (7) dage efter at hændelsen er indtruffet. Du kan kontakte Auto Europe på telefonnummeret eller emailen som du finder I din reservationsbekræftelse.

  5.2 Du skal give Auto Europe dokumentation som støtter din ansøgning så hurtigt som muligt, og under alle omstændigheder senest tredive (30) dage efter datoen for den første anmeldelse til Auto Europe.

  5.3 Lejeren skal levere alle yderligere detaljer som kræves af Auto Europe eller deres udpegede repræsentant, når der anmodes om det i forbindelse med refunderingen. Al understøttende dokumentation som den udpegede repræsentant anmoder om, skal leveres af lejer senest 30 dage fra anmodningen.

  5.4 Kun lejere der har tilmeldt sig Auto Europe’s program for refundering af sen afbestilling, og som fremgår på Auto Europe leje voucher, er berettiget til at ansøge om refundering via dette program.

  Sådan opretter du en klage

  Vores mål er at sikre, at alle aspekter af vores program for refunderng ved sen afbestilling behandles hurtigt, effektivt og retfærdigt. Hvis du har spørgsmål eller overvejelser om dette refunderingsprogram eller håndteringen af en refundering, skal du først og fremmest kontakte:

  Auto Europe Deutschland GmbH
  Landsbergerstrasse 155
  80687 München, Tyskland
  Registrering: Amtsgericht Muenchen HRB 149 828
  Email: Lloydscxl@autoeurope.pt

  Hvis du derefter stadig er utilfreds, og ønsker at indgive en klage, kan du gøre dette ved at henvende dig til den tilsynsførende på:

  JM Marketing Limited
  34 Lime Street
  London
  EC3M 7AT
  Email: complaints@jmmltd.com